Publikationer

  • Udgivelse

Relationelt beskæftigelsesarbejde med familiefokus

Resultater, erfaringer og metodebeskrivelse fra pilotprojektet “Familien arbejder sig frem” i Aarhus Kommune, 2016-2018.

Forfattere Mathias Bruhn Lohmann

Udgivelsesår 2019

Antal sider 84

Resultater, erfaringer og metodebeskrivelse fra pilotprojektet “Familien arbejder sig frem” i Aarhus Kommune, 2016-2018.

Med inspiration fra relationel velfærd, Hilary Cottam og “The Life Programme” i England har projektet haft til formål at udvikle en ny helhedsorienteret indsats i beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune.