Publikationer

  • Udgivelse

Når frivillige ikke ligner hinanden – Læring om rummelighed i frivilligt arbejde i SydhavnsCompagniet

Rapporten præsenterer en metodebeskrivelse af centrale greb, logikker og tilgange i SydhavnsCompagniets arbejde med at skabe et mangfoldigt frivilligmiljø.

Forfattere Sussi Maack, Jørgen Anker og Simone Pi Jensen

Udgivelsesår 2021

Antal sider 35

Rapporten præsenterer en metodebeskrivelse af centrale greb, logikker og tilgange i SydhavnsCompagniets arbejde med at skabe et mangfoldigt frivilligmiljø.

Download rapporten som pdf