Publikationer

  • Udgivelse

Kvantitativ evaluering af Langtidsledige Tager Teten Notat nr. 3: Slutevalueringen

Slutevaluering af projekt Langtidsledige tager teten

Forfattere Lars Skipper

Udgivelsesår 2021

Antal sider 6

Slutevaluering af projekt Langtidsledige tager teten