Publikationer

  • Udgivelse

Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug

Screening af indsatser på botilbud og på boformer for hjemløse.

Forfattere Jørgen Anker, Birgitte Bækgaard Brasch, Anne Petersen, Derya Tas & Signe Groth Andersson

Udgivelsesår 2019

Antal sider 97

Screening af indsatser på botilbud og på boformer for hjemløse