Publikationer

  • Udgivelse

Indsatser til borgere med udviklingshandicap og demens

Tilgange, metoder og principper i arbejdet med borgere på botilbud, som både har udviklingshandicap og demenssygdom

Forfattere Signe Groth Andersson, Birgitte Bækgaard Brasch og Gry Segoli

Udgivelsesår 2022

Antal sider 36

Publikationen her er resultatet af Fremfærdsprojektet ’Indsatser
til borgere med udviklingshandicap og demens’. Fem kommuner
og 16 botilbud og et dagtilbud har i forbindelse med dette
projekt arbejdet med at styrke indsatsen over for målgruppen.
Projektet har haft til formål at identificere, afprøve og udvikle
indsatser til beboere på botilbud, som både har et udviklingshandicap
og en demenssygdom.

Socialt Udviklingscenter (SUS) og Københavns Professionshøjskole
(KP) har sammen stået for udviklingsprocessen og
formidler i dette materiale den læring, der er opnået i projektet.
Vores ønske er, at de gode erfaringer spredes mest muligt og
kan inspirere andre, som har brug for viden og erfaringer om,
hvordan arbejdet med mennesker med udviklingshandicap og
demens kan styrkes og forbedres.