Publikationer

  • Udgivelse

Fremtidige indsatsområder overfor socialt udsatte grønlændere i Danmark

Socialt Udviklingscenter SUS har i forlængelse af Socialministeriets ’Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark’ sat fokus på ønskværdige indsatsområder i forbindelse med en øget indsats overfor socialt udsatte grønlændere

Forfattere Lotte Bøggild og Karina Find

Udgivelsesår 2003

Antal sider 21

Socialt Udviklingscenter SUS har i forlængelse af Socialministeriets ’Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark’ sat fokus på ønskværdige indsatsområder i forbindelse med en øget indsats overfor socialt udsatte grønlændere

Publikationen omhandler temaerne: kultur og identitet, behandling og misbrug, arbejdsmarked og beskæftigelse, bolig- og hjemløshed.

Hent som pdf