Publikationer

  • Udgivelse

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt børn og unge med handicap – en evaluering

Evaluering af fem interesseorganisationers digitale materiale, der skal styrke børn og unge med et kognitivt handicap i at undgå seksuelle overgreb.

Forfattere Simon Hjortnæs Haugegaard

Udgivelsesår 2022

Antal sider 61

Fem interesseorganisationer har fået midler af Socialstyrelsen til at udvikle digitalt materiale, der skal styrke børn og unge med et kognitivt handicap i at undgå seksuelle overgreb. Materialerne er film, podcast og interaktive moduler. Og målgrupperne er børn og unge med ADHD, autisme, udviklingshæmning og hjerneskade.

Materialerne skal styrke målgruppens kompetencer til at sige fra. Nogle materialer udvikles til barnet/den unge selv, mens andet retter sig mod, at en voksen skal støtte barnet/den unge i at bruge det og lære sine egne grænser og lyster at kende.

SUS støtter organisationerne i udviklingen af materialet. Vi holder bl.a. workshops hvor de mødes og drøfter væsentlige forhold for projekternes videre udvikling, såsom virkemidler i formidlingen til målgruppen og promovering af materialet. Desuden giver vi individuel processtøtte, hvor vi bl.a. fokuserer på at definere de materialer, organisationerne arbejder på, ud fra hvem de henvender sig til, hvordan de gør det, og hvorfor de antager, at det er den rette måde at nå målgruppen på.

Afslutningsvist etablerer SUS en hjemmeside med en overskuelig indgang til de udviklede materialer samt evalueringerne af projekterne.

Evalueringen er offentliggjort i maj 2022.

Hent publikationen