Publikationer

  • Udgivelse

Energi til hinanden

Ved at arbejde på en helt ny måde med unge i udsatte positioner er det i løbet af få år lykkedes Esbjerg Kommune at få langt flere unge i job eller uddannelse end forventet.

Forfattere Esbjerg Kommune, Lauritzen Fonden, Den Sociale Kapitalfond og SUS - Socialt Udviklingscenter

Udgivelsesår 2023

Antal sider 36

Ved at arbejde på en helt ny måde med unge i udsatte positioner er det i løbet af få år lykkedes Esbjerg Kommune at få langt flere unge i job eller uddannelse end forventet. Det radikalt nye er at tage udgangspunkt i hver enkelt ungs ønsker og ressourcer – og derudfra arbejde tålmodigt og helhedsorienteret med at styrke de unges relationer og livsmestring. Det kunne ligne en omvej til arbejdsmarkedet, men resultaterne viser, at det for mange af de unge er en genvej til at kunne klare sig selv.

De ekstra ressourcer, der er investeret i den styrkede indsats, har hurtigt tjent sig selv hjem alene i sparede sociale ydelser. Men den virkelige gevinst er ikke økonomisk. Den er glæden ved igen og igen at se en ung, der måske har været tæt på at give op, finde modet og kræfterne til at forfølge sine drømme om et bedre liv.

Dette magasin beskriver indsatsens grundprincipper samt de foreløbige erfaringer og resultater. Forhåbentlig kan det inspirere andre, der gerne vil give unge i udsatte positioner den nødvendige medvind.

Bag den utraditionelle indsats – Energi til Hinanden – står et partnerskab mellem Jobcenter Esbjerg, SUS – Socialt Udviklingscenter, Den Sociale Kapitalfond og Lauritzen Fonden.