Publikationer

  • Udgivelse

Børneinddragelse. Børneperspektivet i evaluering

SUS har udviklet et børneinddragerkit for foreningen Skolens Venner. Børneinddragerkittet er et evalueringsværktøj, der kan bruges til at indsamle perspektiver fra børn på børnenes præmisser

Forfattere Elisabeth Mamsen og Emelia Karoline Suddek Nielsen

Udgivelsesår 2022

Antal sider 23

SUS har udviklet et børneinddragerkit for foreningen Skolens Venner. Børneinddragerkittet er et evalueringsværktøj, der kan bruges til at indsamle perspektiver fra børn på børnenes præmisser. Kittet indeholder:

  • viden om børneperspektivet i evalueringer
  • gode råd til forberedelse, facilitering og opsamling på børneinddragelsesprocesser
  • konkrete øvelser og lege til indsamling af såvel kvalitativ som kvantitativ viden fra børn på indskolings- og mellemtrinsniveau

Børneinddragerkittet er udviklet med input fra indskolings- og mellemtrinselever på to folkeskoler. Målet med kittet er først og fremmest at bidrage til Skolens Venners ambition om at udvikle foreningen med afsæt i børnenes stemmer og erfaringer. Kittet kan imidlertid bruges som inspiration i alle typer af evalueringer og undersøgelser, der har et ønske om at indhente perspektiver fra børn.

Hent publikationen