Vores arbejde


Uddannelseshuset Esbjerg – storskalaprogram

Uddannelseshuset i Esbjerg, som er kommunens jobcenter for unge, har sammen med SUS fået økonomisk støtte af Lauritzen Fonden til at transformere Esbjergs samlede ungeindsats, så den i højere grad kan hjælpe de allermest sårbare unge tættere på uddannelse og job.

Storskalaprogrammet er medarbejderdrevet med stor grad af ungeinvolvering i de prøvehandlinger, der iværksættes hen over en 4-årig periode fra 2023-2026.

Programmet har ikke kun fokus på nye metoder og indsatser i samarbejdet med de unge, men kigger hele vejen rundt om Uddannelseshusets organisering, aktiviteter, ledelse og rammer. Ambitionen er således, at fremtidens ungeindsats i Esbjerg bliver:

  • mere ungestyret
  • helhedsorienteret
  • relationel og fællesskabsbaseret
  • smartere organisatorisk
  • mere afklaret omkring arbejdsgange og lovgivning
  • forandret i forhold til de fysiske rammer for ungesamarbejdet
Periode: Maj 2023 - december 2026
Finansieret af: Lauritzen Fonden
Samarbejdspartner: Uddannelseshuset Esbjerg, CUBB, Analyse & Tal
SUS' rolle: SUS er overordnet ansvarlig for den samlede programledelse, både fagligt og strategisk. SUS varetager den samlede planlægning og prioritering mellem de mange udviklingsspor og initiativer i programmet i tæt samarbejde med styregruppen, jobcenterchef og projektleder samt den daglige ledelse og medarbejderne i Uddannelseshuset. SUS vil derudover stå for den overordnede koordinering med programmets øvrige parter, ligesom SUS er ansvarlig for den kvalitative erfaringsopsamling.
Social innovation

Vores folk på projektet

Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Projektleder Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk