Vores arbejde


Traumebevidst arbejde med voksne i sociale indsatser

Kompetencecenter for Traumer og Landsforeningen Spor leverer sammen med SUS kompetenceudvikling i at arbejde traumebevidst med voksne i sociale indsatser.

Kompetenceudvikling laves for tre kommuner, nemlig Odense, Faaborg-Midtfyn og Holstebro kommuner (en myndighedsafdeling og to sociale tilbud fra hver kommune).

Det sker som led i et modningsprojekt, Social- og Boligstyrelsen gennemfører med samme tre kommuner.

Periode: Februar 2024 - december 2026
Finansieret af: Social- og Boligstyrelsen
Samarbejdspartner: Kompetencecenter for Traumer og Landsforeningen Spor samt Odense, Faaborg-Midtfyn og Holstebro Kommuner
SUS' rolle: SUS varetager projektledelsen og undervisning samt løbende sparring særligt i forhold til brugerinvolvering og den løbende omsætning og implementering af kerneelementerne/principperne i den Traume-Bevidste Tilgang (TBT) samt redskaber til at arbejde traume-bevidst, i hele organisationen.

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Projektleder Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk