Vores arbejde


Styrket familiebehandling i udsatte familier

Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en familiebehandlingsindsats målrettet særligt udsatte familier. Det er familier, der har så komplekse problematikker, at der er risiko for en anbringelse af barn eller børn på længere sigt, og hvor et døgnophold for hele familien kan være relevant som en del af indsatsen.

I projektet afdækkes viden om målgruppen og eksisterende lovende familiebehandlingsindsatser.

På baggrund af vidensafdækningen og i samarbejde med udvalgte kommuner, borgere og fageksperter beskrives en lovende familiebehandlingsindsats.

Dernæst modnes indsatsen sammen med en række kommuner, så den står på et kvalificeret grundlag, og kan omsættes i lokal praksis. I den forbindelse ydes processtøtte.

Endelig evalueres indsatsen, bl.a. ved hjælp af virknings- og resultatevaluering samt aktionsforskning, hvor indsatsen sammen med familierne direkte observeres.

Resultater og erfaringer samles i en endelig indsatsbeskrivelse.

Periode: April 2019 - september 2022
Finansieret af: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner: Implement Consulting Group, Fonden VITA, AAU
SUS' rolle: Støtte til udvikling og implementering, procesfacilitering, evaluering

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Projektleder Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk