Vores arbejde


Spørg mere – så fylder det mindre

Spørg mere – så fylder det mindre er et partnerskab mellem Børns Vilkår, Psykiatrifonden og Ole Kirk’s Fond. Visionen er, at i 2030 er alle børn og unge, som er pårørende til forældre med psykisk sygdom, i trivsel, udvikler sig alderssvarende og har mindsket risiko for selv at udvikle psykisk sygdom.

Programmet spænder fra både at dække helt konkrete indsatser, der kan gøre en forskel for det enkelte barn, til ambitioner om at ændre overordnede rammer og politiske prioriteringer.

Programmet består af fem spor:

Opbakning til problemstillingen gennem formidling af ny viden til politikere og andre interessenter.

Tidlig indsats, hvor samarbejdet mellem og indsatserne i kommuner og regioner styrkes for at sikre, at børn og unge får den rette hjælp i tide.

Aftabuisering, ved at skabe åbenhed og dialog om det at være forældre og have psykisk sygdom.

Mobilisering af civilsamfund, organisationer, faglige foreninger, aktører og institutioner, som spiller en rolle i børns dagligdag. For at få opbakning til politiske anbefalinger og løfte børnenes stemmer.

Samfundsrammer, hvor der sigtes mod at perspektiver og behov blandt børn og unge af forældre med psykisk sygdom er i fokus hos politiske aktører.

Periode: 2022 – 2025
Finansieret af: Ole Kirk’s Fond
Samarbejdspartner: Børns Vilkår og Psykiatrifonden
SUS' rolle: SUS udvikler sammen med Børns Vilkår og Psykiatrifonden en evalueringsmodel, som sikrer en veldefineret ramme for evaluering af sporene Tidlig indsats, Mobilisering og Samfundsrammer. Facilitering af arbejdsmøder og læringsworkshops mhp. løbende læring og sparring.

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Projektleder Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk