Vores arbejde


Socialt Jobmatch

Ideen med Socialt Jobmatch er at gøre det lettere for langtidsledige og fysisk eller psykisk sårbare borgere at få et job, selvom de har et mangelfuldt cv eller har været udenfor arbejdsmarkedet i en årrække.

Med projekt Socialt Jobmatch får ledige i Randers og Syddjurs Kommuner mulighed for at mødes med potentielle arbejdsgivere til en uformel og uforpligtende samtale, hvor fokus er på menneskelige egenskaber og god kemi fremfor på professionelle netværkskompetencer og imponerende cv’er.

Nye møder

Metoden bruges i dag på store karrieremesser til at skabe jobmatch mellem virksomheder og højtuddannede, talentfulde unge, men potentialet kan være tilsvarende stort overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Håbet er, at messerne være med til, at borgere og virksomheder, der ellers aldrig ville have mødtes, får øje på hinanden og får lyst til at arbejde sammen.

Randers og Syddjurs Kommuner holder i fællesskab to jobmesser for op mod 250 ledige borgere for at afprøve metoden og dokumentere dens effekt på beskæftigelsesområdet.

Læs rapporten

Sådan gik det i projektet

Overordnet set har der været et stort engagement og stor optimisme at spore blandt alle de deltagende parter: Virksomhederne har stor lyst til at deltage, flere har deltaget i begge messer, mange har bemærket, at kandidaterne har overrasket dem med deres velforberedte præsentationer og research på virksomhederne.

Læs artikel
Periode: Januar 2019 - februar 2020
Finansieret af: Poul Due Jensens Fond
Samarbejdspartner: Syddjurs Kommune og Randers Kommune.
SUS' rolle: Metodeudvikling, processtøtte og sparring til kommunerne. Evaluering og metodebeskrivelse, der skal give andre kommuner mulighed for at bruge metoden.
Social innovation

Vores folk på projektet

Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Projektleder Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk