Vores arbejde


Skejby Rangers – evaluering af en relationel beskæftigelsesindsats

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tilbage i job. Det er formålet med den socialøkonomiske virksomhed, Skejby Rangers, der udvikler og afprøver en model for en relationel beskæftigelsesindsats.

Gennem tætte personlige relationer og fællesskab kobler projektet den socialøkonomiske virksomhed, Skejby Rangers (SR), til en bred vifte af virksomheder i et større lokalområde i Skejby, Aarhus. I samspil med civilsamfundsaktører, Skejby Business Park, Aarhus kommune, et boligselskab, et ejendomsselskab, et kunstmuseum m.fl. vil SR arbejde for at bringe en stor gruppe sårbare medborgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage til job igen.

Den primære målgruppe, som SR ønsker at gøre en forskel for, er mennesker, der har så permanente erhvervsbegrænsninger, at de er berettiget til et fleksjob. Ved at tilbyde disse borgere et job med støtte er det målet, at de oplever sig som mere værdsatte, hvilket giver dem en identitet og et styrket selvværd, selvtillid og selvforståelse.

Projektet har som målsætning, at der over en fireårig periode vil blive oprettet minimum 60 fleks- og skånejobs til socialt sårbare personer, og at medarbejderne oplever øget livskvalitet og arbejdsmarkedsparathed som følge af deres ansættelser. SUS indgår i projektet som evaluatorer. Formålet med evalueringen er dels at understøtte udvikling, læring og tilpasning undervejs i projektperioden, dels at dokumentere projektets resultater.

Periode: Februar 2021 - december 2024
Finansieret af: AP Møller Fonden
Samarbejdspartner: FO Århus, Århus Kommune og Videnscenter for Socialøkonomi
SUS' rolle: Sparring og processtøtte til projektleder og medarbejdere i Skejby Rangers. Kvalitativ og kvantitativ proces- og resultatevaluering, der bidrager til løbende metodetilpasning og tydeliggørelse af projektets virkning.
Social innovation

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Projektleder Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk  
Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk