Vores arbejde


Platform for brugerindflydelse

“Brugerindflydelse starter ALTID ved personalet. Det er os, der skal træde til side og skabe plads, så brugerne kan træde frem.”

Ordene kommer fra en medarbejder på et socialt botilbud. En af de mange medarbejdere, der var med i aktiviteterne under Platform for brugerindflydelse.

Et vigtigt formål med projekt Platform for brugerindflydelse var at sikre forankring af brugerindflydelse i sociale tilbud. At formidle viden og inspirere brugere og professionelle til at bruge metoder, der kan virkeliggøre sårbare og udsatte menneskers egne visioner, drømme og ressourcer i de tilbud, som de er brugere af.

Platform for brugerindflydelse var ‘paraply’ for en lang række aktiviteter:

  • Metodeudviklingsprojekt på sociale tilbud
  • Uddannelse af brugerindflydelsesguider
  • Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse
  • Inspirationsmøder om brugerindflydelse
  • Dilemmaspil
  • Event på folkemøde
  • Uddannelsesmateriale til pædagogstuderende mv.
Periode: 2012 - juni 2015
Finansieret af: Det Obelske Familiefond og Helsefonden.
Samarbejdspartner: Brugere og medarbejdere i sociale tilbud, brugerorganisationer m.fl.
SUS' rolle: En lang række aktiviteter med fokus på metodeudvikling og formidling.
BrugerindflydelseInvolvering

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk