Vores arbejde


Natur til et godt liv – unges anbefalinger og forslag til løbende ungeinvolvering

Projektet har til formål at udvikle den natursociale praksis og dele viden på området ved at inddrage de unges perspektiver.

Den natursociale indsats Natur til et godt liv i Svanninge Bjerge stiller naturfagligt personale og faciliteter til rådighed for organisationer og kommunale tilbud, som arbejder med natur som et element i pædagogiske og/eller terapeutiske tilbud til unge på kanten.

Projektet, SUS er involveret i, har til formål at udvikle den natursociale praksis og dele viden på området ved at inddrage de unges perspektiver.

Anbefalinger

SUS leverer anbefalinger til Natur til et godt liv om, hvordan indsatsen kan forbedres til gavn og støtte for flere unge i udsatte positioner.

Anbefalingerne udvikles på baggrund af en ungecamp, hvor unge, som tidligere har deltaget i indsatsen, inviteres til Svanninge Bjerge for at reflektere over indsatsens aktiviteter og udarbejde anbefalinger i samarbejde med SUS og Natur til et godt liv.

Med løbende sparring fra de unge har SUS afrapporteret anbefalingerne efter camp’en, udarbejdet en model for ungeinvolvering og holdt oplæg om processen for samarbejdspartnerne.

Hent publikationen med anbefalinger: Natur til et godt liv

Se publikationer

Natur til et godt liv

Når man inddrager unge i beslutningstagninger og bruger deres unikke levede viden og erfaringer, skaber man mere bæredygtige forløb og indsatser for unge. I Natur til et Godt Liv er de unge deltagere på opholdet derfor blevet inviteret med til at videreudvikle og forbedre tiltaget. Hvordan foregår sådan en proces? Det kan du læse mere om i artiklen her.

Læs artiklen
Periode: September 2021 – januar 2022
Finansieret af: Bikubenfonden
Samarbejdspartner: Natur til et godt liv – laboratoriet og Bikubenfonden
SUS' rolle: SUS planlægger og faciliterer ungecampen, en afrapportering af de unges anbefalinger til Natur til et godt liv, en model til ungeinvolvering, overlevering og sparringsworkshop med projektledelsen.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk