Vores arbejde


KUBI – KvalitetsUdvikling gennem Brugerindflydelse

SUS har udviklet evalueringsmodellen KUBI – KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse. KUBI-modellen er udviklet for at imødekomme massive krav fra brugere og deres organisationer om at involvere brugerne mere direkte ved evaluering af bo- og servicetilbud.

Baseret på brugernes værdier

KUBI-modellen sikrer, at brugerne får mere stemme, når kvaliteten af indsatsen skal vurderes. Evalueringen baseres på brugernes værdier og visioner for indsatsen.
Alle involverede parter – brugere, pårørende og medarbejdere – er med i en KUBI-evaluering, ikke bare som informanter, men også som aktive deltagere i et evalueringsforløb.

Læs folder om KUBI
BrugerindflydelseInvolvering

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Vibeke Normann Andersen

Vibeke Normann Andersen

Direktør, ph.d. i statskundskab Mobil 9135 6202 vna@sus.dk