Vores arbejde


Konference om senfølger ved seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen er kendetegnet ved en lang række problematikker i voksenlivet – og kan være meget alvorlige for det enkelte menneskes liv og velfærd. Det er derfor helt afgørende, at voksne med senfølger efter seksuelle overgreb får den rette hjælp og støtte til at forebygge forværring og afhjælpe eksisterende problemer.

For at sikre disse borgere en bedre og mere koordineret hjælp vedtog et bredt politisk flertal i juni 2021 en handlingsplan med en række initiativer, der løfter indsatsen. Et af initiativerne er en konference målrettet fagprofessionelle.

Socialt Udviklingscenter SUS står for at udvikle, planlægge og afholde konferencen for Socialstyrelsen, og ambitionen er at øge viden blandt både fagprofessionelle og ledere i kommuner og regioner for at skærpe opmærksomheden på senfølger som en del af de udfordringer, som mennesker med sociale problemer og psykiske vanskeligheder oplever.

På konferencen vil der være fokus på, hvordan man opsporer, møder og kommunikerer med udsatte voksne med senfølger på et fagligt velfunderet grundlag. Konferencen har også fokus på gruppen af grønlændere i udsatte positioner, da befolkningsundersøgelser indikerer, at andelen af mennesker med senfølger er overrepræsenteret blandt grønlændere i Danmark.

Se interview med oplægsholdere

Forklædt som normal

Forklædt som normal

Helle Cleo Borrowman, forperson i Landsforeningen SPOR, fortæller her om, hvorfor det er vigtigt med mere viden om senfølger, især når man er fagprofessionel.

Se interview
Traumebevidst tilgang

Traumebevidst tilgang

Seniorforsker Jacob Hvidhjelm, Region Hovedstadens Psykiatri, fortæller, hvordan du som fagprofessionel kan få et mere traumebevidst fagligt fokus i dit arbejde.

Se interview
Traumer og kroppen

Traumer og kroppen

Den norske professor i folkesundhed Anna Luise Kirkengen giver sit bud på, hvad fagpersoner skal være opmærksomme på, når det gælder voksne med senfølger

Se interview
Skam og senfølger

Skam og senfølger

Psykolog Lars J. Sørensen har mangeårig erfaring fra psykiatrien og giver perspektiver på, hvordan vi kan forstå skam hos mennesker med overgrebserfaringer.

Se interview
Periode: September 2021 – maj 2022
Finansieret af: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner: Socialstyrelsen og Landsforeningen SPOR
SUS' rolle: Udvikling, planlægning og afholdelse af konference

Vores folk på projektet

Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Projektleder Mobil 3148 6478 lde@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk