Vores arbejde


Kollektive ungebudgetter

Randers og Herning kommune vil i de kommende tre år tilbyde i alt 80 sårbare unge at finde deres egen vej videre i livet – og stille både netværk og penge til rådighed for, at de kan lykkes.

Socialt Udviklingscenter SUS, Herning Kommune og Randers Kommune skal med finansiering fra Poul Due Jensens Fond stå for det første eksperiment i en dansk kontekst med kollektive, borgerstyrede budgetter.

Idéen er at udforske og afprøve kollektive ungebudgetter i kombination med lokale uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede oplevelser for ledige unge i udsatte positioner.

Kombinationen af de to elementer – altså en oplevelsesfase efterfulgt af en budgetfase – skal give i alt 80 unge nye og værdifulde erfaringer, forbindelser og kompetencer, der kan hjælpe dem videre i livet og skabe grundlag for en langvarig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Og så skal projektet overordnet bidrage med et innovativt løsningsforslag til, hvordan beskæftigelsesindsatsen for unge bliver mere fælleskabsbaseret, relationsbåret og præget af reel medbestemmelse.

Projektet starter 1. juni 2022 og varer 3 år. Lars Skipper, lektor i økonomi fra Aarhus Universitet, er ansvarlig for den kvantitative evaluering af projektet.

Periode: Juni 2022 – juni 2025
Finansieret af: Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) med medfinansiering fra begge kommuner.
Samarbejdspartner: Herning Kommune, Randers Kommune og Aarhus Universitet
SUS' rolle: SUS har designet projektet og bidrager undervejs i projektet til facilitering af indsatsen og med sparring og processtøtte til ledere og medarbejdere i kommunerne. SUS er også ansvarlig for den kvalitative erfaringsopsamling og en strategisk indsats for forankring og spredning.
Social innovation

Vores folk på projektet

Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Projektleder Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk