Vores arbejde


Investering i efterværn

Socialstyrelsen har indgået partnerskab med en række kommuner om investering og omlægning af efterværnsindsatsen for unge. SUS skal sammen med Implement  understøtte kommunernes proces med udvikling og implementering. Vi samarbejder med de enkelte kommuner lokalt og samler dem også på tværs, så de kan dele erfaringer og finde inspiration på tværs.

Ungepanel

Undervejs bidrager vi til, at unge anbragtes egne erfaringer og perspektiver bliver hørt og anvendt i udviklingen af efterværnsindsatser, som lykkes med at understøtte unge i overgangen til voksenlivet. Sammen med Baglandet i Vejle samler vi et panel af unge, som løbende mødes med kommunerne, fortæller deres historier og bliver sparringspartnere i omlægningen.

Ud over det konkrete omlægningsarbejde i de medvirkende kommuner, skal projektet også skabe fælles faglige pejlemærker for god kvalitet i efterværn, som andre kommuner kan anvende.

Periode: Januar 2018 - december 2020.
Finansieret af: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner: Implement Consulting Group, Socialstyrelsen, 5-7 kommuner
SUS' rolle: Støtte til implementering i kommunerne: indledende analyse, procesfacilitering, sparring til projektleder. Tværgående seminarer med bidrag fra ungepanel. Bidrag til udvikling af nationale pejlemærker.
Involvering

Vores folk på projektet

Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Projektleder Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk