Vores arbejde


Faglige pejlemærker for bostøtte

Socialstyrelsen gennemfører i 2019-2022 en række initiativer for at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien. Som led i indsatsen udvikler SUS i samarbejde med VIVE og Københavns Professionshøjskole faglige pejlemærker for, hvordan kommunerne kan arbejde med og udvikle kvaliteten i den socialpædagogiske bistand (bostøtte) til borgere med psykiske vanskeligheder. Bostøtten består blandt andet af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg til borgere i egen bolig, som herigennem bliver mere selvhjulpne.

Vi indsamler viden gennem et litteraturstudie, beskrivelse af praksis og casestudier i 8-9 kommuner med lovende praksis. Vi inddrager også borgeres erfaringer med bostøtte, blandt andet på en fortællecamp.

En arbejdsgruppe bestående af fageksperter, kommuner og andre relevante ressourcepersoner udarbejder med afsæt i vidensafdækningen og casebeskrivelser de faglige pejlemærker. Og pejlemærkerne formidles til ledere og medarbejdere, der arbejder med området i kommunerne.

Læs mere om det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien

Periode: 2020-2021
Finansieret af: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner: VIVE, Københavns Professionshøjskole
SUS' rolle: Vidensafdækning. Casebeskrivelser. Facilitering af møder med ekspertgruppe. Formidling af pejlemærker på temamøder mv.

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Projektleder Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk