Vores arbejde


Evaluering af En ny start for flere – i Randers

‘En ny start for flere’ er et projekt for 80 beboere i Randers Nordby. De 80 beboere får intensiv hjælp og støtte til at komme i arbejde, og samtidig får deres familier også hjælp til bl.a. at mestre hverdagen og komme i trivsel.

Indsatsen leveres af Marselisborg i form af en personlig jobrådgiver, der følger den enkelte i hele perioden i forhold til at støtte den enkelte i at komme i og blive fastholdt i job.

Samtidig vil Bysekretariatet – en del af boligorganisationerne – bidrage med at hjælpe familien omkring hver enkelt af de 80 borgere med forløb for hele familien, bygge bro til foreningsliv, sundhedssamtaler, et godt skole-hjemsamarbejde, ligesom der vil være forældreforløb, børnegruppeforløb, teenageforløb med fokus på positive fællesskaber.

SUS står for evalueringen, der skal give indsigt i, hvad borgerne og familierne får ud af indsatsen, hvad der virker særlig godt i forhold til at hjælpe ledige i job og styrke trivsel og muligheder for hele familien, herunder hvilken betydning det har for borgeren, at der er et tæt samspil imellem Marselisborg, Randers Kommune og Bysekretariatet, samt bidrage til udvikling af nye tiltag i Jobcenteret.

Periode: Marts 2023 - august 2025
Finansieret af: Randers Kommune (via Landsbyggefonden)
Samarbejdspartner: Randers Kommune, Bysekretariatet (den boligsociale indsats), Landsbyggefonden, Marselisborg, Den Sociale Kapitalfond
SUS' rolle: SUS står for den løbende formative evaluering af indsatsen og den summative evaluering efter projektets tre år – og bidrager med viden om en relationel og helhedsorienterede indsats ift. familier med komplekse udfordringer.
Relationel velfærd

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Projektleder Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk