Vores arbejde


En Vej Til Alle – fase 2

Partnerskabet En Vej Til Alle for og med unge blev etableret for at inspirere Reformkommissionen til nye løsninger, der skaber ”En Vej til Alle” – og for at give nye bud på, hvad vi som samfund kan gøre for de cirka 42.000 unge, der i dag står uden job og uddannelse.

I maj 2022 indleverede En Vej til Alle et indspil til Reformkommissionen efter – i samarbejde med unge og fagfolk fra en lang række indsatser – at have undersøgt, hvilke virkningsfulde greb henholdsvis den offentlige sektor og civilsamfundet gør brug af: Hvornår lykkes det at favne unges behov og sætte strøm til deres potentiale? Og hvornår er samarbejde på tværs frugtbart? Og hvad er de levede erfaringer fra de unge, det hele handler om?

En Vej Til Alle er nu gået ind i en anden fase, hvor vi i partnerskabet ønsker at være med til at vise vejen til, hvordan der kan skabes forandringer med udgangspunkt i Reformkommissionens anbefalinger.

Vi har samlet førende praktikere i et læringsfællesskab, som skal være med til at pege på virksomme ingredienser og bestående udfordringer. Og vi har samlet en bred forandringskoalition, som består af godt 30 meget forskellige organisationer fra civilsamfund, erhvervsliv og den offentlige sektor. På tværs af sektorer og i tæt samarbejde med unge vil vi bidrage til at løse det komplekse samfundsproblem, som årtiers reformer på området ikke har formået.

Målet i denne fase er at etablere en række ambitiøse udviklingsplatforme, som kan løfte dette arbejde. Med koalitionen vil vi udnytte vores bredde til at påvirke debatten, bygge på det gode, som allerede findes, og koble aktører sammen for at udvikle og afprøve nye løsninger, der hvor vi ikke kender svarene og ikke mindst skubbe på rammevilkår, organisering, strukturer og lovgivning, hvor det er nødvendigt.

En Vej Til Alle har etableret et tværorganisatorisk udviklingssekretariat, der binder trådene sammen. SUS indgår i sekretariatet.

Periode: November 2022 –
Finansieret af: Bikubenfonden
Samarbejdspartner: Forandringskoalitionen samt tværgående sekretariat som SUS er del af sammen med Bikubenfonden, Modstrøm, Akademiet for Social Innovation og Mobilize Strategy Consulting

Vores folk på projektet

Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Projektleder Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk