Vores arbejde


Brugerinddragelse og deltagelse

Rådet for Socialt Udsatte er i gang med at udarbejde et nyt kommissorium. De ønsker at sætte øget fokus på, hvordan man kan involvere udsatte borgere i demokratiske politiske processer. I den forbindelse har Rådet bedt SUS indsamle forskningsbaseret viden og praksiseksempler om brugerinddragelse.

SUS bidrager med afsøgning af relevante eksempler og cases gennem et litteraturstudie og gennem beskrivelse og præsentation af 10 udvalgte cases. Litteraturstudiet og caseindsamlingen vil udmønte sig i henholdsvis en rapport og et casekatalog. Rapporten vil redegøre for udvalgte dele af litteraturen og opstille tværgående grundprincipper for god inddragelse af udsatte borgere. Casekataloget vil indeholde en beskrivelse af de 10 udvalgte cases og give konkrete anbefalinger til den gode inddragelsesproces.

Ambition er at tilvejebringe brugbar viden og eksempler til inspiration og kompetenceopbygning i arbejdet med inddragelse af udsatte borgere i demokratiske politiske processer.

Læs de to publikationer

Periode: Oktober 2020 – april 2021
Finansieret af: Rådet for Socialt Udsatte
SUS' rolle: Litteratursøgning og indsamling af cases samt facilitering af opstarts- og fortolkningsworkshop. Udarbejdelse af rapport og casekatalog.
Involvering

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk