Vores arbejde


Afdækning: Tendenser på socialområdet

Forud for beslutninger om ny strategi på det sociale område har Augustinus Fonden ønsket at få et eksternt blik på udviklingen på en række underområder på det sociale felt i Danmark.

Specifikt ønsker fonden viden om:

  • Strukturelle forskydninger, konjunkturer etc.
  • Udviklingen i væsentlige dagsordner på socialområdet
  • Forskydninger hos andre fonde på socialområdet

Denne viden skal være del af grundlaget for prioriteringer og beslutninger om, hvor og hvordan fonden strategisk placerer sig på feltet fremadrettet.

SUS tilvejebringer dette vidensgrundlag og gennemfører og afrapporterer samtidig en interessent-analyse i form af en spørgeskemaundersøgelse samt supplerende interviews blandt nuværende og potentielle bevillingsmodtagere.

På grundlag af en samlet analyse af materialet skitserer SUS en række mulighedsrum for Augustinus Fondens fremadrettede indsats.

Periode: September 2022 - januar 2023
Finansieret af: Augustinus Fonden
SUS' rolle: Analyse og afrapportering af tendenser og forskydninger på det sociale felt i en dansk kontekst 2018-2022. Gennemførsel og afrapportering af interessentanalyse. AS-IS – TO-BE analyse som skitserer en række strategiske mulighedsrum for Augustinus Fondens fremadrettede indsats på socialområdet.

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Projektleder Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk  
Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk