Publikationer

  • Udgivelse

Socialt Jobmatch – uformelle jobmesser for langtidsledige

Resultater, erfaringer og anbefalinger, der kom ud af projektets forsøg med to sociale jobmesser i Randers og Syddjurs Kommune.

Forfattere Mathias Bruhn Lohmann

Udgivelsesår 2020

Antal sider 21

Formålet med metoden ‘Socialt Jobmatch’ er at gøre det lettere for langtidsledige, udsatte og psykisk sårbare borgere at få et job, selvom de har et mangelfuldt cv, har været udenfor arbejdsmarkedet i en årrække eller har begrænset arbejdsevne og særlige støttebehov.

Projekt Socialt Jobmatch blev gennemført fra januar 2019 til marts 2020 i et samarbejde mellem Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Socialt Udviklingscenter SUS og Poul Due Jensens Fond. I denne erfaringsopsamling kan du læse om nogle af de resultater, erfaringer og anbefalinger, der kom ud af projektets forsøg med to sociale jobmesser i Randers og Syddjurs Kommune.

Download erfaringsopsamlingen som pdf