Publikationer

  • Udgivelse

Risiko, tryghed og trivsel

Temahæftet præsenterer nogle af de meste anvendte redskaber til at vurdere risiko og kortlægge, hvad der kan skabe mest mulig tryghed, trivsel og mestring for borgeren.

Forfattere Birgitte Bækgaard Brasch og Karen Pedersen

Udgivelsesår 2019

Antal sider 15

Temahæftet præsenterer nogle af de meste anvendte redskaber til at vurdere risiko og kortlægge, hvad der kan skabe mest mulig tryghed, trivsel og mestring for borgeren.

Hæftet er en samlet revideret udgave af to tidligere hæfter om risikovurdering.