Publikationer

  • Udgivelse

Indsatsbeskrivelse: Styrket familiebehandling i udsatte familier

Forfattere SUS - Socialt Udviklingscenter og Implement Consulting Group

Udgivelsesår 2023

Antal sider 42

I 2019 blev der afsat midler til at udvikle og evaluere en styrket familiebehandlingsindsats målrettet meget udsatte familier med så komplekse udfordringer, at der er risiko for anbringelse af et eller flere børn.

Det overordnede mål med indsatsen, kaldet Styrket Familiebehandling, er at stabilisere og vende en bekymrende udvikling, så anbringelse undgås, og både forældre og børn kommer i bedre trivsel igennem en mere stabil og struktureret hverdag og styrkede forældrekompetencer.

Udgivelsen her er en praksisorienteret og detaljeret beskrivelse af indsatsen Styrket Familiebehandling, der er udviklet i perioden 2019-22 i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og kommunerne Randers, Jammerbugt, Hvidovre og København.

Indsatsbeskrivelsen er udarbejdet til inspiration og vejledning til andre kommuner, som ønsker at implementere indsatsen i eget regi.