Publikationer

  • Udgivelse

Det sociale landkort – En kortlægning af aktører og indsatser for udsatte børn og unge i Grønland

Kortlægning af hvilke aktører og indsatser, der findes for udsatte børn og unge i Grønland.

Forfattere Jørgen Anker, Christian Tauby-Theill, Elisabeth Mamsen og Emma Sandberg Biltoft

Udgivelsesår 2019

Antal sider 79

Mange forskellige aktører arbejder med indsatser for udsatte børn og unge i Grønland, men der mangler overblik over, hvem aktørerne er, hvor de arbejder, og hvilke indsatser de mere specifikt arbejder med. Socialt Udviklingscenter SUS har på foranledning af Mary Fonden gennemført en kortlægning, som skal medvirke til at skabe et bedre overblik over feltet.

Download kortlægningen som pdf