Aktuelt

NYHED 11.05.2023


Unge deler personlige erfaringer om det sårbare ungdomsliv i ny publikation

Hvordan opleves det at være ung i en tid, hvor der er mange forventninger til, hvad de unge generationer skal bidrage med for at få det danske velfærdssamfund og samfundsøkonomien til at hænge sammen i fremtiden?

Og hvor forskning og statistik samtidig peger på, at unges mistrivsel er et stigende problem, fordi flere unge end nogensinde oplever, de er stressede og udfordret på deres mentale helbred.

Det forsøger en ny publikation fra SUS – Socialt Udviklingscenter at give et indblik i – fra de unges eget perspektiv.

Det svære og det hjælpsomme

Publikationen ”Ung nu” præsenterer fortællinger fra 122 unge mellem 16 og 25 år på tværs af Danmark om at være at ung lige nu.

I fortællingerne peger de unge på dét, der er svært, når man vokser op i velfærdsstaten Danmark, går i skole, skal videre på uddannelse og i beskæftigelse eller står i situationer, hvor man har brug for støtte i en sårbar periode.

Men de peger også på det, der hjælper og støtter – og gør en kæmpe forskel for en ung.

Unges viden ikke højt prioriteret

”Vi oplever ofte, at unges levede erfaringer og viden er underprioriteret, når der laves reformer af forskellige velfærdsområder eller sættes indsatser og initiativer i gang, der skal give løsninger på problematikker, som handler om unge,” siger Vibeke Normann Andersen, direktør i SUS – Socialt Udviklingscenter.

Hun fortsætter:

“Den indsigt, de unge har fået i kraft af deres erfaring med at leve et ungeliv lige nu – med alle dets facetter og i mødet med ’systemet’, der skulle støtte og hjælpe – får alt for lidt plads i bestræbelserne på at udvikle samfundsmæssige rammer og støtte og hjælpe-indsatser, som påvirker de unges liv og muligheder.”

Vi skal blive bedre til at lytte

”Hvis vi skal skabe et mere bæredygtigt samfund med løsninger, som faktisk giver mening og fungerer for dem, det handler om, skal vi blive meget bedre til at lytte til mennesker med levede erfaringer,” siger Vibeke Normann Andersen.

“Derfor håber vi, at de unges egne fortællinger i denne publikation vil få endnu flere beslutningstagere, ledere, eksperter og fagpersoner til at lytte til det, de unge fortæller, og anvende den viden i arbejdet med at tackle den stigende mistrivsel blandt unge og i bestræbelserne på at forbedre vores ’systemer’, så de bliver i stand til at møder de unge på en bedre og mere støttende måde,” siger hun.

To års indsamling

De unges fortællinger er blevet indsamlet af SUS – Socialt Udviklingscenter i forskellige sammenhænge fra 2022-23 i en række involveringsprocesser med unge, som selv oplever, at de har eller har haft udfordringer i ungdomslivet.

Publikationen er gratis og kan hentes på sus.dk