Aktuelt

NYHED 11.04.2023


Relationer er nøglen til forandring

Forestil dig, at du er ung, hverken er i job eller uddannelse – og måske heller ikke helt afklaret med, hvad du kunne tænke dig at lave i årene fremover, eller hvilken uddannelse, du måske kunne have lyst til at gå på. Måske er det bare svært, lige nu, at finde ud af hvor du står i dit liv. Måske er det også svært at finde nogen at tale ordentligt med det om og få støtte.

Nogenlunde sådan kunne man beskrive situationen for masser af unge i Danmark, der har svært ved at finde vejen videre, når de er gået ud af grundskolen. I hvert fald er der over 40.000 unge på landsplan, der hverken er i job eller går på en uddannelse. Og sådan har det været i mange år. Det kender man derfor også til i Esbjerg. Men i tre år har Esbjerg forsøgt at gøre noget helt nyt for at komme de unges udfordringer i møde. En ny tilgang til at hjælpe unge mellem 16–27 år fra Esbjerg Centrum og Esbjerg Øst, som befinder sig i de mest socialt udsatte positioner.

Nye rum for forandring

Lige netop denne gruppe unge er særlig. Selvom Esbjerg har en ambitiøs ungeindsats, har den ikke passet til lige disse unge, viser erfaringerne fra kommunen og jobcentret – den har ikke kunnet hjælpe dem videre på deres vej. De tilbud, jobcenteret typisk gav unge, fik denne gruppe af unge ikke udbytte af. Og de havde mistet tilliden til, at systemet kunne hjælpe dem. Så hvad skulle der til for at støtte dem?

Det var spørgsmålet, da et unikt partnerskab mellem kommunen, det lokale erhvervsliv, Lauritzen Fonden, Den Sociale Kapitalfond og SUS gik sammen om at skabe et forsøg på et svar. Et forsøg i bogstavelig forstand: Et eksperiment. Kunne man skabe et rum for forandring ved at lave et helt nyt fysisk rum? Og samtidig et helt nyt mentalt rum, hvor tilgangen til de unge ikke var den traditionelle kommunale, men i stedet et fokus på de unges relationer, ressourcer og egen motivation?

Konkret var ideen at tage 200 af disse unge og flytte dem ud af jobcenterets ordinære tilbud og i stedet at invitere dem ind til et særligt stemed friere rammer, anden arkitektur og flere ressourcer.

Fokus på livsmestring

Den idé blev til virkelighed. Vindmøllen, som stedet nu hedder, bor i det nyistandsatte kultur- og medborgerhus “Platformen”, der foruden Vindmøllen også lægger indbydende lokaler til iværksættermiljø, musikstudie, foreningsaktiviteter, åbent madhus, events mv. Stedet ligger i de unges lokalområde og udstråler normalitet og fællesskab – i kraft af sin indretning og de mange tiltag og aktiviteter i huset og ligner ikke noget ‘kommunalt’.

Og lige så vigtigt: At møde de unge med en ny tilgang. Nej til at fokusere på traditionelle indsatser. Ja til at styrke livsmestring ved at arbejde ud
fra principperne om relationel velfærd. Det vil sige helhedsorienteret, fællesskabsbaseret, involverende og håndholdt.

I SUS tror vi på, at relationer er nøglen til forandringer – og at relationel
velfærd er svaret på mange af de systemiske udfordringer, vi ser på det sociale område. En kobling mellem en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med tankesættet og de bærende principper i relationel velfærd som i Vindmøllen er stærk. Derfor var vi med til at designe idéen, udvikle den og undervise medarbejdere i, hvad relationel velfærd egentlig er.

Unges erfaringer

Og hvad syntes de unge så om et initiativ som Vindmøllen? Har det gjort en forskel? Det har vi undersøgt. Og de unge får ordet – her er, hvad de mener, har betydet noget:

Trygheden i at være et sted med god energi – sammen med voksne og unge, der er åbne og nysgerrige.

Det har gjort en forskel, at vi føler os trygge ved personalet og de andre unge på Vindmøllen, som er åbne og imødekommende. De voksne har mødt os anderledes, end vi er vant til: Med accept og forståelse. De indbydende fysiske rammer i Vindmøllen har også været med til at skabe en god følelse af tryghed.

Relationen til og hjælpen fra ungeadviser

Det har haft positiv betydning at have en fast ungeadviser, som har kunne støtte os, følge op på aftaler og bakke op om vores ideer. Vi har alt efter behov fået hjælp til mange forskellige ting, fx at håndtere økonomi eller kontakten med sagsbehandlere, psykiatri, læge m.fl.

Misbrugs- og psykiatrisk behandling sideløbende med Vindmøllen

Det har hjulpet os, der havde behov for det, at kunne starte i misbrugsbehandling og/eller modtage psykiatrisk behandling, herunder også medicinsk behandling. Medarbejderne på Vindmøllen har hjulpet os undervejs, blandt andet ved at tage stilling til, hvad behandlingen betød for vores gang på Vindmøllen og de jobrettede aktiviteter, vi deltog i.

Forandringer i eget tempo – uden tvang og sanktioner

Det har været vigtigt, at forandringerne er foregået i vores eget tempo – uden at medarbejderne pressede os for meget. Vi er blevet mødt med forståelse og uden fordømmelse eller mistillid. Medarbejderne har været tålmodige nok til, at vi har kunnet få ro på, arbejde med os selv og tage små skridt ad gangen. Den tilgang er vi ikke vant til.

Vi er selv ansvarlige for og med til at lægge planen

Vi er selv med til at bestemme, hvilke aktiviteter vi gerne vil deltage i, og til at lægge planen for vores eget forløb. Det betyder, at vi nu tager mere ansvar for vores eget liv og selv kæmper for de forandringer, vi ønsker – både på egen hånd og ved at få professionel hjælp i og uden for Vindmøllen.

Læs mere om Vindmøllen