Aktuelt

NYHED 01.02.2023


Nyt redskab til recovery

Recovery-orienteret rehabilitering vinder mere og mere frem i socialpsykiatrien i Danmark.

Mange kommuner er allerede inspireret af en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang, men der er fortsat et stykke vej i forhold til at have et systematisk fokus på denne måde at arbejde på.

Social- og Boligstyrelsen har derfor gennem tre år udviklet et koncept for, hvordan landets kommuner kan udvikle og omlægge socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

SUS har bidraget til arbejdet med både viden, konkrete greb og metoder og erfaringsopsamling. 

Vi har også udviklet en tegning, som kan bruges til at understøtte en recovery-orienteret dialog med den enkelte borger.

Brug tegningen, hvis du mangler noget visuelt til at tage hul på snakken med borgerne om deres håb, ønsker og drømme, og hvad der skal til for at støtte borgeren til at komme sig.

Se video om at bruge redskabet