Aktuelt

NYHED 30.08.2022


Ny guide til involvering af unge

Når man inddrager unge i beslutningstagninger og bruger deres unikke levede viden og erfaringer, skaber man mere bæredygtige forløb og indsatser for unge.

Sådan kan man kort beskrive baggrunden for en ny guide til Bikubenfondens projekt: ’Natur Til et Godt Liv’, som skal bruges til at tilrettelægge opholdene i Svanninge Bjerge – en del af en natursocial indsats – gennem ungeinddragelse.

Når unge bruges som erfaringseksperter, lærer de at bruge deres stemmer og får styrket selvtilliden og selvværdet ved at opleve, at deres ord har værdi, kan gøre en forskel – og at de bliver lyttet til.

Dét kan de opleve ved at være med-skabere af et forløb, hvor de selv er med til at danne rammerne og skabe strukturen. ’I Natur til et Godt Liv’ er de unge deltagere på opholdet derfor blevet inviteret med til at videreudvikle og forbedre tiltaget.

Natur Til Et Godt Liv

NTGL er en natursocial indsats for unge i udsatte positioner, som er tilknyttet et pædagogisk og/eller terapeutisk forløb, hvor de ønsker at bruge naturen som en aktør i forløbet.

Gennem et samarbejde med naturfagligt personale og at stille faciliteter til rådighed, skal initiativet skabe muligheder og langsigtede forandringer i de unges liv.

SUS´  rolle i projektet har været at afholde unge-camps, hvor samtaler med deltagerne i campen er fundamentet for den nye guide. Unge-camps er et tiltag, hvor man gennem samtaler og aktiviteter inviterer de unge til at bruge deres stemmer og dermed opnår indflydelse på opholdet og involverer dem i forløbet.

I unge-campen blev de unge involveret i udviklingen af forløbet og fik indflydelse på tilrettelæggelsen af de næste ophold ved at dele deres erfaring. Guiden er således baseret på responsen og samtaler med de unge, om hvordan de oplevede opholdet og hvad de ønsker, der skal forbedres.

Hvordan oplever de unge NTGL?

De unge oplever NTGL som et ophold, der giver dem en pause fra hverdagen, og hvor de kan forbinde sig til noget større end dem selv. Gennem at være i naturen har de oplevet et nærvær og følelsen af selv at kunne være til stede.

Her nævner de unge bl.a., at de ønsker at lærerne og terapeuterne i højere grad bliver inviteret til at deltage i øvelserne, så de træder ud af rollen som den professionelle og mere ind i rollen som ”bare” et menneske.

Niveau 1-involvering

Guiden er inddelt i tre niveauer – alt efter graden af involvering, man ønsker at bruge.

De tre niveauer har til formål at gøre det lettere at skelne imellem, hvilket formål inddragelsen af de unge har på det enkelte niveau, og hvordan de har medindflydelse.

Niveau 1 tydeliggør, hvilken viden, de unge har, og består af forslag til hvordan de unge bliver involveret før, under og efter opholdet hos NTGL.

Niveauet foreslår, at facilitatoren forud for opholdet skal have en samtale om den kommende weekend med de unges lærere og terapeuter. Dette er med til at sikre, at den ansvarlige er bekendt med de unges mulige udfordringer og ønsker, så programmet kan tilrettelægges derefter. Derudover skal der forventningsafstemmes med de unge: hvad ønsker de at få ud af opholdet? Sådan sikrer man, at aktiviteterne er tilpasset deltagerne, så den enkelte gruppe får den bedst mulige oplevelse.

I programmet skal der være afsat tid til refleksion efter hver endt øvelse og aktivitet, så de unge løbende kan give deres meninger til kende og evaluere øvelserne.

I slutningen af opholdet skal der indlægges tid til en samlet evaluering.

Efter endt ophold kan der afholdes korte interviews med en gruppe af unge – gerne med nogle, de unge ikke har været på opholdet med, så de har mulighed for at udtrykke sig mere frit.

Niveau 2-involvering

Niveau 2 består af årlige nedslag og udviklingsdage.

Formålet med niveau 2 er at skabe et rum for, at de unge kan have indflydelse på udviklingen af NTGL og få identificeret, hvad der kan tilføjes for at forbedre initiativet.

Udviklingsdagen er et årligt initiativ, der skal aktivere de unge som erfaringseksperter, og fortsat skabe rum for at de har indflydelse på opholdet. De unge modtager et honorar for at bidrage med deres viden som erfaringseksperter.

Ansvarlige for indsatsen skal her på banen og høre de unges fortællinger. Det er vigtigt, at det er nogle, der ikke kender de unge, så de unge har mulighed for fortælle frit.

I niveau 2 skal der skabes et fundament baseret på tillid og tryghed, som kan sikre, at de unge kan udtale sig ærligt og føle sig trygge i relationen. Og det er vigtigt at anerkende, at tillid kræver tid og tålmodighed. Derfor skal en relation bygges langsomt op.

En tilføjelse til udviklingsdagen kan være et udviklingslaboratorium, hvor de unge kommer med inputs og designforslag til aktiviteter, der kan styrke/forbedre udfaldet af opholdet.

Niveau 3-involvering

Guidens tredje og sidste niveau handler om samskabelse mellem de unge, fagpersoner og de ansvarlige. Der er fortsat behov for de unges viden og erfaringer, så hvordan inviterer man dem længst muligt ind i det rum, hvor beslutninger tages og viden udveksles?

De unge skal fortsat tænkes ind i vidensdelingen og være et aktivt element i niveau 3.

Derfor inviteres andre aktører og fag-og videnspersoner med relevant baggrund ind i rummet, så de kan indgå i en dialog med de unge, hvor deres rolle som erfaringseksperter fortsat er i centrum.

Samtalerne skal foregå tæt ind på de unge og deres liv, der må ikke forekomme en for stor distance, så de ikke kan få lov til at bidrage med al deres viden og dele deres erfaringer.

I niveau 3 kan der nedsættes udviklingsgrupper sammensat på kryds og tværs med aktørerne i projektet. Udviklingsgrupperne skal finde på nye tiltag, som kan forbedre NTGL, og her kan der eksperimenteres med andre tiltag, hvor et forslag kan være de unge som ’kritiske venner’.

Inspiration til andre

Selvom guiden til brugerinvolvering af unge er udviklet til ’Natur til Et Godt Liv’, kan den med fordel bruges som inspiration til andre forløb, indsatser og processer – og i andre sammenhænge – hvor man vil arbejde systematisk med ungeinvolvering.

NTGL er et samarbejde mellem Bikubefonden, Skovskolen, Københavns Universitet og SUS.

Læs den nye guide - bagerst i publikationen