Aktuelt

NYHED 07.09.2022


Evalueringskit til børneinddragelse

Skolens venner er en forening drevet af frivillige. Deres mærkesag er, at børn skal opleve at blive set og hørt i deres hverdag og blive styrket gennem den opmærksomhed og det nærvær, de oplever. Det gør de ved at tilbyde folkeskoler en skoleven, som skal fungere som en omsorgsperson for eleverne og støtte dem i deres sociale, faglige og personlige trivsel. Tilbuddet fungerer sådan, at en skole kan vælge at få en skoleven tilknyttet en klasse, som skal følge eleverne og være med til at sørge for deres udvikling – både til den enkelte elev og klassen som et fællesskab. De skal være med til at skabe overskud i klassen og aflaste læreren ved, at børnene har flere voksne at søge støtte hos gennem en undervisningstime.

Evalueringskittet

SUS har udviklet et evalueringskit, som er baseret på, at børn skal inddrages, når tilbuddet om Skolens Venner skal evalueres. Evalueringskittet er henvendt til de frivillige Børneinddragere, hvis opgave er at besøge de skoler, der har skolevenner tilknyttet. Kittet skal hjælpe dem med at indsamle børnenes perspektiv på initiativet. Det skal være med til at formidle deres oplevelse med at have skolevenner tilknyttet deres klasse.

Evalueringskittet skal bruges af børneinddragere, som løbende skal indsamle børnenes tanker og oplevelse af Skolens Venner. Det er vigtigt, at man henvender sig direkte til børnene, så deres holdninger ikke bliver filtreret af voksnes formuleringer og dermed ikke forholder sig i børnehøjde. Børns stemmer er vigtige.

Ambitionen med evalueringskittet er, at Skolens Venner igennem forløbet kan udvikle redskaber, som skal styrke dem til at aflæse børnene endnu bedre. Tiltagene skal indrettes efter børnenes udvikling, og derfor er det væsentligt, at foreningen følger børnene efter implementeringen af Skolens Venner.

Evalueringskittet er udviklet i samarbejde med børn fra to forskellige folkeskoler, både fra ind- og udskolingen, for at få det bedste indblik i hvordan initiativet fungerer.

De fem rationaler

Når man taler børneinddragelse, taler man om, at børn er eksperter i deres eget liv.

Børnerådet har skabt fem motiverende rationaler for, hvorfor det er en god idé at inddrage børnenes perspektiv. Børneråddets fem rationaler er Videns-, Det etiske, Effektivitets-, Empowerment- og Dannelsesrationalet. Alle fem danner ramme for, hvad der er motivationen bag at inddrage børnenes perspektiv i evalueringer.

’Videns rationalet’ tager udgangspunkt i, at børn er eksperter i deres eget liv, og derfor er vigtige at inddrage og spørge til råds, når man skal evaluere et forløb, de er en del af.

Derudover er der bl.a. også ’Det etiske rationale’, som er baseret på en moralsk forpligtelse om, at alle bør have lige muligheder i deres liv. Det er de voksnes ansvar at sørge for at give børnene taletid, og at deres holdninger tæller.

SUS evalueringskit er primært baseret på videns rationalet.

De tre faser

Evalueringskittet er inddelt i tre faser, som skal styrke Børneinddragernes opgave før, under og efter skolebesøget.

Idéen med Børneinddragerne er at undersøge, hvordan skolevenner bidrager til trivsel og faglig udvikling – set fra børnenes perspektiv. Baseret på børnenes erfaringer kan man derefter reflektere over: hvad kan gøre anderledes? Er der noget, der skal ændres, forbedres eller helt fjernes fra programmet for at styrke indsatsen?

Og hvorfor er det vigtigt at få børnenes syn på initiativet?

Vi skal stole på, at børn er dem, der er eksperter i deres egne erfaringer og oplevelser og er de bedste til at fortælle, hvordan et tilbud, skabt for dem, fungerer. At tale direkte med børnene kan fortælle, hvad det betyder for klassen og det enkelte barn at have tilknyttet en skoleven.

Før besøget

Før besøget skal Børneinddragerne forberede, hvordan dagen skal forløbe og hvilke forudsætninger, de skal forholde sig til.

Målet er at forstå, hvilke børn de skal ud og møde i klasserne.

Hvad er deres alder, er der elever med særlige behov, hvad er klassens styrker? Derfor er det en god idé at tale med læreren forud for besøget – også for at tale om, hvilken rolle skolevennen skal spille i klassen. En del af forberedelsen består i at lave en drejebog, som er baseret på programmet for dagen, og det er vigtigt, at dagen er tilrettelagt ud fra hvilke børn, man skal besøge.

Under besøget

Børneinddragerne skal helst sammen to og to ud at besøge skolerne for at finde ud af, hvordan det går med trivslen hos børnene, efter initiativet er sat i kraft.

Under faciliteringen af skolebesøget skal de sørge for at skabe tryghed i klassen. Sådan giver man børnene de bedste forudsætninger for at dele deres oplevelse med skolevenner så ærligt som muligt. Det kan gøres ved at fortælle om formålet med besøget, gennemgå hvordan dagen skal forløbe med en tydelig tidsplan og forsikre børnene om, at deres skoleven ikke kommer til at se, hvad de skriver og tegner. Programmet består af icebreakers og øvelser, som skal aktivere børnene.

Efter besøget

Tilbuddet om Skolens Venner skal løbende evalueres. Umiddelbart efter skolebesøget bliver opsamlingsarkene og evalueringskittet gennemgået. Hvilken data har vi, og hvad fortæller den os? Det er vigtigt, at den bliver gennemgået grundigt for at finde ud af, om tilbuddet fungerer efter hensigten. Hvad fortæller børnenes tegninger og kommentarer om tiltaget? Hvis der er gennemgående data på, at dele af tilbuddet ikke fungerer, som det skal, er der noget, der skal forbedres, så børnene får den bedst mulige oplevelse ved at have en skoleven og får styrket deres udvikling og øger deres glæde ved at gå i skole.

Læs evalueringskittet