Aktuelt

NYHED 12.11.2022


Nu kan borgere med udviklingshandicap og demens få bedre hjælp

Nu kan ledere og medarbejdere på botilbud og i den kommunale forvaltning får hjælp til at arbejde med at styrke indsatsen over for beboere, som både har et udviklingshandicap og en demenssygdom. Både i arbejdet med opsporing og udredning og i tilrettelæggelsen af den samlede indsats.

En ny publikation giver nemlig et bud på hvordan.

Publikationen “Indsatser til borgere med udviklingshandicap og demens – Tilgange, metoder og principper i arbejdet med borgere på botilbud, som både har udviklingshandicap og demenssygdom” bygger på resultaterne fra succesfuldt projekt, der støtter tidlig demensopsporing hos mennesker med udviklingshandicap, styrker medarbejdernes faglighed og skaber tryghed i hverdagen for borgerne. Projektet var sat i søen af Fremfærd.

Indsatsmodel og gode principper

Helt konkret præsenter publikationen en indsatsmodel, som sætter fokus fem kerneområder, det er vigtigt at have fokus på i arbejdet med at styrke indsatsen over for borgere med udviklingshandicap og demens.

Derudover præsenteres ti principper for arbejdet med målgruppen. Principperne skal understøtte både medarbejdere, ledere og organisation i at sætte en retning i arbejdet med indsatsmodellen og de fem kerneområder. Og således gerne bid
drage til at der på medarbejder-, leder- og forvaltningsniveau
arbejdes i samme retning og med et fælles fokus. Principperne underbygges med konkrete eksempler på, hvordan det enkelte princip kan udfoldes i praksis.

Større risiko for at udvikle demens

Fremfærds projektet ”Udviklingshæmning og demens,” som SUS har været en del af, tog udgangspunkt i det faktum, at godt 50.000 danskere har et udviklingshandicap. Og at de har 3-4 gange så stor risiko for at udvikle demens som andre borgere. Demensen indtræffer tidligt, ofte allerede ved 40-års-alderen. Det kan være svært at kende forskel på demenssymptomerne og de funktionsnedsættelser, som borgerne i forvejen har.

Projektet har derfor haft til formål at identificere, afprøve og udvikle indsatser til beboere på botilbud, som både har et udviklingshandicap og en demenssygdom.

Gode resultater

Hos medarbejderne har deltagelsen i projektet styrket fagligheden i form af større viden om demens og anvendelse af relevante metoder og tilgange.

Det gælder både i forhold til opsporingsarbejdet og i arbejdet med at understøtte trivsel og velvære hos borgere med udviklingshandicap og demens.

Fx ved i længere tid at fastholde borgernes færdigheder, selvstændighed og tryghed i hverdagen og i samarbejde med borgere og pårørende at fastholde fokus på livskvalitet og en meningsfuld hverdag.

Læs publikationen