Sådan arbejder vi

Vi arbejder på tværs af fagområder og sektorer og involverer borgere og professionelle i engagerende og udviklende processer. Vi skaber resultater ved at kombinere viden om, hvad der virker, med nysgerrighed og mod til at eksperimentere. Vores tilgang og strategier varierer, men vi forsøger altid at skabe blivende forandringer for dem, indsatserne handler om, ved at styrke kvalitet og effektivitet i de systemer og civilsamfund, der omgiver dem.

Bliv inspireret

SUS udvikler og faciliterer nye, stærke sociale løsninger i tæt samspil med professionelle og mennesker i socialt udsatte og sårbare positioner – både børn, unge og voksne. Hvis du vil blive klogere på, hvad vi konkret er involveret i, kan du se eksempler og få et overblik her.

Læs mere
Involvering

Involvering

Vi udforsker, hvordan mennesker i udsatte positioner får en større stemme i udviklingsprocesser og større adgang til indflydelse på den viden, rammer og de indsatser, som påvirker deres liv og muligheder.

Læs mere
Systemforandringer

Systemforandringer

Vores fokus er, hvordan vi kan forbedre og forenkle samfundets støtte- og hjælpesystemer – med særlig vægt på deltagelse og tillidsfulde relationer som de bærende forandrings­mekanismer.

Læs mere
Eksperimenter

Eksperimenter

Vi er optaget af, hvordan vi kan arbejde risikovilligt og eksperimenterende i måden, vi i fællesskab udforsker og løser sociale problemer på – for ingen kender svarene på forhånd.

Læs mere