Vores arbejde


Velfærdsteknologi til børn og unge i Gentofte

SUS følger og deltager i Gentofte Kommunes VEL-TEK-projekt, der afprøver og afdækker potentialer for velfærdsteknologi til børn og unge på daginstitutioner og skoler.

I et 2-årigt forløb afdækker VEl-TEK-projektet forskellige velfærdsteknologiers potentiale for at optimere livskvaliteten og den daglige ressourceudnyttelse, så sociale kompetencer og arbejdsmiljø udvikles og understøttes for det enkelte barn.

Projektet er bygget op om lokale læringsforløb på kommunens institutioner og skoler. Her afprøves fx sociale robotter, interaktive gulve, online træningsprogrammer, apps til smartphones og tablets samt interaktive tavler.

Der er fokus på, hvordan man systematisk afprøver ny teknologi, så man opnår både ny viden, videndeling, tværfagligt samarbejde og organisatorisk energi.

VEL-TEK projektmodel

VEL-TEKs projektmodel for afprøvning af velfærdsteknologi til børn og unge. Udviklet i samarbejdet mellem i Gentofte Kommune og SUS’ social IT team.

Periode: 2015-2017
Finansieret af: Gentofte Kommune
SUS' rolle: Projektsparring, metodeudvikling, digital dokumentation, uddannelse af teknologiagenter