Vores arbejde


Unge rådgiver Middelfart Kommune

Over de seneste 10 år er andelen af børn og unge i mistrivsel steget markant i Middelfart Kommune – på linje med udviklingen på landsplan.

For at fremme en styrket indsats for børn og unges mentale sundhed har Middelfart Kommune børn og unges trivsel som et særligt fagligt og politisk fokus. I byrådet og i en række faglige udvalg herunder arbejder de bl.a. på:

  • At skabe et overblik over den nyeste viden om kommunens børn og unges mentale sundhed. Overblikket skal bygge både på lokale data, regionale og nationale data.
  • At identificere et udvalg af hovedudfordringer i kommunen med afsæt i de lokale data, kommunens professionelle og inddragelse af eksterne eksperter.
  • At opstille lokale ambitioner i dialog med professionelle, foreninger, frivillige, elevråd, ungdomsråd mv.
  • At udarbejde og udvikle et antal konkrete initiativer og igangsætte disse i en afgrænset forsøgsperiode.

Middelfart Kommune ønsker at give de unge en stemme ind i dette arbejde og skabe et ekstra vidensgrundlag, som de kan stå på, når de skal beslutte, hvilke initiativer de skal igangsætte.

Middelfart Kommune har derfor bedt SUS om at tilrettelægge en proces, hvor vi kan involvere og lade unge, som har oplevet psykisk mistrivsel og udfordringer med mental sundhed, komme til orde i forhold til, hvor de oplever de største barrierer, men også muligheder.

Periode: November 2022 - februar 2023
Finansieret af: Middelfart Kommune
Samarbejdspartner: Middelfart Kommune
SUS' rolle: SUS designer og faciliterer ungeinvolvering og dialogworkshop mellem det politiske udvalg og unge.
Involvering

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk