Vores arbejde


Undersøgelse af lystlæsningens betydning for anbragte børns trivsel og uddannelsesmuligheder

SUS og VIVE har i samarbejde med Egmont Fonden undersøgt lystlæsningens betydning for anbragte børns trivsel og uddannelsesmuligheder.

Der er en stor mangel på viden om udsatte børns læsevaner og adgang til bøger samt betydningen af lystlæsning. Det vil sige den læsning, som ikke er dikteret af skole og lektier. Flere fortællinger tegner samme billede; at udsatte børn og unge har en mere begrænset adgang til bøger end andre børn og unge. Det kan have en betydning for deres muligheder for at klare sig gennem uddannelsessystemet.

Der mangler videnskabelige studier, der kan bakke disse fortællinger op.

SUS og VIVE har i 2020 samarbejde med Egmont Fonden undersøgt lystlæsningens betydning for anbragte børns trivsel og uddannelsesmuligheder. Undersøgelsen er et første spadestik til at frembringe data i en systematisk, aggregeret form på dette felt.

For at forstå de unges forhold til bøger og litteratur fokuserer undersøgelsen særligt på:

  • Børnene og de unges adgang til og anvendelse af bøger
  • Bøgers betydning for anbragte børn og unge
  • Sammenhængen mellem læsehyppighed og uddannelse
Periode: Juni 2020-september 2020.
Finansieret af: Egmont Fonden.
Samarbejdspartner: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
SUS' rolle: Kvalitativ interviewundersøgelse blandt unge, der er anbragt uden for hjemmet i institution eller hos plejefamilie. Samlet videnopsamling af VIVEs kvantitative undersøgelse og SUS’ kvalitative undersøgelse.

Vores folk på projektet