Vores arbejde


Social IT i mentorforløb

Projektet undersøger, om og hvordan brug af social IT kan medvirke til at styrke, at udsatte borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Støtte fra en mentor kan være nyttig for langtidsledige i forhold til de udfordringer, der hindrer dem i at komme i arbejde. Men støtten virker kun, hvis borgeren ikke er afhængig af mentorens støtte i dagligdagen.

Apps til øget selvstændighed

Social IT i form af fx apps med step-by-step-instruktioner, GPS-styrede påmindelser, QR-koder til færdighedstræning og struktur mv. kan være et supplement til mentorstøtten og være med til at gøre borgeren mindre afhængig.

I projektet skal 10 mentorer sammen med 30 borgere afprøve, på hvilke områder social IT kan støtte borgerens selvstændighed og egenmestring i hverdagen.

Ny screeningsmodel

Med afsæt i de screeningsværktøjer, jobcentrene i dag bruger til at afdække borgernes udfordringer og sætte gang i indsatser, udvikler projektet en ny screeningsmodel. Modellen gør det muligt også at vurdere potentialet for at bruge kompenserende social IT til indslusning og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Projektet har udviklet en online guide til sagsbehandlere og mentorer.
Gå til Dendigitalementor.dk

Periode: November 2015 - juni 2017
Finansieret af: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Samarbejdspartner: MATCHgruppen.
SUS' rolle: Udformelse af en onlineguide til brug af social IT i beskæftigelsesindsatser.