Vores arbejde


Social IT i Guldborgsund

Medarbejdere og borgere på fire botilbud i Guldborgsund Kommune har afprøvet social IT. Bostederne har valgt tre apps til iPad (AutisMate, Book Creator og ChatAble), som medarbejdere og borgere arbejdede intensivt med at afprøve og implementere. De brugte teknologierne til kommunikation, sociale historier og dagsstruktur i hverdagen.

Med udviklingsarbejdet ønskede Handicapafdelingen og botilbuddene i Guldborgsund at afprøve og få viden om, hvordan social IT kan spille sammen med og styrke det pædagogiske arbejde og livskvaliteten for borgerne.

SUS har rådgivet om valg af teknologi mv. og understøtter implementeringen og afprøvningen, så Guldborgsund selv kunne arbejde videre med social IT efter udviklingsarbejdet sluttede i foråret 2015.

Periode: 2015
Finansieret af: Guldborgsund Kommune
SUS' rolle: Rådgivning, afprøvning af social IT, organisationsudvikling.