Vores arbejde


Skolens Venner – børn evaluerer

Skolens Venner er en forening af frivillige, der giver en hånd med i skolen.

SUS har som sparringspartner understøttet foreningens strategiske arbejde med bæredygtig udvikling af Skolens Venner – med henblik på spredning og forankring.

Vi har også hjulpet Skolens Venner med at udvikle et evalueringsdesign, der giver organisationen indsigt i det arbejde, de frivillige skolevenner bidrager med ude i skoleklasserne. Evalueringsdesignet kan fremover bruges i og af foreningens lokalafdelinger til løbende dokumentation og evaluering af foreningens arbejde.

Evalueringsdesignet indeholder et særskilt børneelement, hvor blandt andet indskolingselevernes perspektiv på skolevennen indgår som en central del. Til det formål har vi udviklet et børneinddragerkit. Kittet har været igennem en test-periode med afprøvning, feedback og justering og ligger nu klar i en version 2.0.

Læs børneinddragerkit

skolens venner

Når man taler børneinddragelse, taler man om, at børn er eksperter i deres eget liv. Vores evalueringskit er inddelt i tre faser, det er godt at være opmærksom på, når man vil inddrage børn. Det fortæller vi om her i artiklen.

Læs artiklen
Periode: 2020-2022
Finansieret af: Skolens Venner
Samarbejdspartner: Skolens Venner
SUS' rolle: Evalueringsdesign, sparring og forretningsudvikling

Vores folk på projektet

Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Projektleder Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk