Vores arbejde


Send flere krydderier

Send Flere Krydderier er en socialøkonomisk cateringvirksomhed og et spiseri i København. Målet med Send Flere Krydderier er at skabe arbejdspladser og integrere etniske minoritetskvinder på det danske arbejdsmarked.

SUS’ afdeling Social+ (nu nedlagt) har bidraget til Send Flere Krydderier med rådgivning, projektudvikling samt løbende sparring i forbindelse med et udviklingsprojekt finansieret af VELUX FONDEN.

Social innovation