Vores arbejde


Nye måder at opsøge og støtte psykisk sårbare under COVID-19

Erfaringsopsamling og nye måder at tænke rådgivning på

SUS har til opgave at indsamle erfaringer og bidrage til at videreudvikle og udbrede nye måder at opsøge psykisk sårbare og tilbyde dem nogen at tale med, blandt andet gennem peer-to-peer støtte.

Det sker i lyset af COVID-19 nedlukningen – og genåbningen – som øger behovet for adgang til rådgivning og samtidig kalder på nytænkning af rådgivningens indhold og organisering.

Erfaringsopsamlingen er en del af et større projekt, hvor SIND, Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Psykiatrifonden har fået midler til at øge deres rådgivningskapacitet. De tre organisationer deler egne erfaringer og bistår SUS med at afsøge feltet for at indsamle erfaringer til gensidig inspiration.

Målet er at kortlægge en bred vifte af erfaringer med at skabe adgang til ’nogen at tale med’ for på den måde at inspirere til nytænkning. Herunder også erfaringer med nye måder at tænke rådgivning på – fx gennem peerstøtte og selvorganisering.

Erfaringerne vil blive delt gennem en åben workshop for relevante rådgivnings-aktører, kommuner, civilsamfundsorganisationer m.fl., og i et inspirationskatalog.

Periode: August - december 2020
Finansieret af: Ældre- og Sundhedsministeriet
Samarbejdspartner: SIND, Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Psykiatrifonden
SUS' rolle: Erfaringsopsamling, som anlægger en bred forståelse af ’rådgivning’. Der er er fokus på processer der bringer relevante aktører sammen om erfaringsdeling og gensidig inspiration. Workshop. Inspirationskatalog.

Vores folk på projektet