Vores arbejde


Mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

SUS understøttede seks civilsamfundsorganisationers kompetencer og kapacitet til at skabe fællesskaber, der kan virke som attraktive alternativer til ekstremistiske og radikaliserede miljøer.

SUS kapacitetsopbygger en række lokale foreninger, så de i endnu bedre grad er i stand til at  skabe fællesskaber, der kan virke som attraktive alternativer til ekstremistiske og radikaliserede miljøer.

Erfaringer fra ind- og udland viser, at civilsamfundsorganisationer har et særligt potentiale i forhold til at forebygge ekstremisme og radikalisering. Blandt andet fordi de er direkte til stede i mange boligområder og lokalsamfund, og fordi organisationerne og deres tilbud har bred legitimitet i områderne.

SUS faciliterer dette potentiale ved at aktivere, mobilisere og understøtte organisationernes arbejde og aktiviteter med et målrettet fokus på forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Periode: 2016-2017
Finansieret af: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Samarbejdspartner: Lokale foreninger
SUS' rolle: Uddannelse, netværk, støtte og rådgivning, formidling af erfaringer.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk