Vores arbejde


Mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge

Projektet tilbyder frivillige mentorer til børn og unge og udvikler en samarbejdsmodel til kommuner og frivillige.

Ungdommens Røde Kors, Socialforvaltningen i Københavns Kommune og SUS er gået sammen om at skabe en mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge.

Projektet udvikler mentorskaber for 150 børn og unge. Frivillige mentorer skal tilbyde en tæt og stabil voksenkontakt og fungere som positive rollemodeller. Mentorindsatsen udvikles  i et partnerskab mellem Ungdommens Røde Kors og Københavns Kommune. SUS følger samarbejdet tæt.

Model for samarbejde mellem kommunen og frivillige

Som led i indsatsen skal der også udvikles en model for samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer – til brug for lignende fremtidige partnerskaber. Modellen skal medvirke til, at civilsamfundet inddrages bedre, når kommunerne udvikler sociale tilbud.

Modellen udvikles på baggrund af research og empirisk viden fra mentorpartnerskabet.

Periode: 2015 - 2017
Finansieret af: Social- og Indenrigsministeriet.
Samarbejdspartner: Ungdommens Røde Kors og Socialforvaltningen i Københavns Kommune.
SUS' rolle: Videreudvikling af model for partnerskaber mellem kommune og civilsamfund.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk