Vores arbejde


Kortlægning af hjemløshed i Grønland

SUS kortlægger i 2020 hjemløshed i Grønland – hvor mange hjemløse er der, hvem er de, og hvad er årsagerne til hjemløshed? Sammen med en ekspertgruppe kommer vi med anbefalinger til initiativer, der kan forebygge hjemløshed og styrke de aktuelle indsatser.

I Grønland skønnes det, at antallet af hjemløse borgere er markant større end i Danmark. SUS skal derfor lave et tværgående og opdateret overblik over området, som kan præcisere antallet af hjemløse og årsagerne til hjemløshed.

SUS skal undersøge, hvordan hjemløshed er koblet til andre former for sociale problemer og situationer af social udsathed i Grønland. Mennesker, der er ramt af hjemløshed, har nemlig ofte andre svære sociale eller psykiske problemer, der kan
medvirke til, at de havner i hjemløshed; så vi ser en ’ond’ spiral.  SUS undersøger derfor også, hvilke bagvedliggende strukturelle forhold og dynamikker i det grønlandske samfund, der er medvirkende til at forårsage hjemløshed.

Hjemløsetælling og anbefalinger

Via de fem kommuner i Grønland indsamler SUS oplysninger om alle hjemløse. Vi lægger os tæt op ad metoder for hjemløsetællinger i Danmark og andre lande. Der har endnu aldrig været gennemført sådan en tælling i Grønland.

Derudover gennemføres interviews i tre kommuner med sagsbehandlere og medarbejdere i gadeteam, boligselskaber, herberger, politi, styrelser, kriminalforsorgen, frivillige som Frelsens Hær og Kofoeds Skole samt ikke mindst hjemløse borgere.

SUS skal sammen med en ekspertgruppe komme med anbefalinger til

  • Initiativer der kan bidrage til forebyggelse af hjemløshed
  • Initiativer, der kan bidrage til at bringe mennesker ramt af hjemløshed ud af hjemløsesituation (og fastholde egen bolig)
  • Initiativer, der kan styrke de akutte indsatser for mennesker i hjemløshed.
Periode: December 2019 - maj 2020.
Finansieret af: Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Grønland.
SUS' rolle: Kvantitativ afdækning af antal hjemløse og årsager hertil. Interview med fagprofessionelle, frivillige og hjemløse borgere i tre kommuner i Grønland. Facilitering af ekspertgruppe, som på baggrund af SUS’ kvantitative og kvalitative undersøgelse skal lave anbefalinger til fremtidige strategier. Udarbejdelse af hvidbog.

Vores folk på projektet