Vores arbejde


Kom videre mand

Omkring 100 mænd har deltaget i Kom Videre Mands selvhjælpsgrupper om skilsmisseproblemer, arbejdsløshed og stress. Forløbene har ført til, at mændene er blevet markant mere tilfredse med deres liv.

Hvorfor går mænd ikke i selvhjælpsgrupper? I projekt ‘Kom Videre Mand’ har SUS og FriSe undersøgt, hvordan selvhjælpstilbud skal være, for at mænd opnår ‘ligestilling’ med kvinder på dette område.

Vi har udviklet et selvhjælpstilbud til mænd i krise som følge af skilsmisse, arbejdsløshed eller stress. Konceptet lyder: Otte mænd mødes en gang om ugen i otte uger i en selvhjælpsgruppe. Hver uge tager de et nyt emne op til diskussion. Emnerne er udviklet af mænd til mænd for at give værktøjer til at komme videre. Gruppen ledes af en frivillig mandlig gruppeleder.

Mændene bliver markant mere tilfredse med livet

SUS har i projektperioden løbende undersøgt mændenes forventninger til og udbytte af gruppeforløbet. Undersøgelserne viser, at deltagerne blve markant mere tilfredse med livet over de otte uger, forløbet i gruppen varede. Deltagernes engagement med familie, venner og andre sociale relationer steg også i perioden – hvilket mændene peger på har særlig stor værdi.

Mandekrisecentre landet over arbejder nu på at implementere konceptet.

Periode: Juni 2012 - juni 2016.
Finansieret af: Socialministeriet.
Samarbejdspartner: FriSe, Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark.
SUS' rolle: Koncept for mandegrupper og forløb. Del af projektledelsen. Erfaringsopsamling og dokumentation i form af kvantitative og kvalitative data.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk