Vores arbejde


Inkluderende ungefællesskaber for hjemløse unge

Gennem løbende sparring og facilitering af netværk og erfaringsdeling i udviklingen af en fællesskabsorienteret indsats for unge i hjemløshed, hjælper SUS Hjem til alle Alliancen med at indsamle og formidle viden om hvordan fællesskabsindsatsen kan blive en integreret del af arbejdet med at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

De fleste unge, der oplever hjemløshed, kommer ud af hjemløsheden igen inden for 1 til 2 år. Men selv om hjemløsheden forsvinder, hænger udsatheden fast, selv mange år efter hjemløsheden.

I regi af Hjem til Alle Alliancen undersøger seks kommuner derfor betydningen af en mere intensiv støtte, som ikke kun har fokus på at bringe unge ud af hjemløshed, men også ind i et godt og meningsfuldt ungdoms- og voksenliv med uddannelse, arbejde og venskaber.

De seks kommuner udvikler og afprøver forskellige modeller, som kombinerer boliger med individuel social støtte og adgang til brede ungdomsfællesskaber. De unge tilbydes en bolig samt CTI-baseret støtte, som leveres af kommunen.

Derudover er der tilknyttet en fællesskabsvært, som er forankret i eller omkring boligerne. Fællesskabsværtens formål er at understøtte unges deltagelse i lokale fællesskaber både i og uden for boligmiljøet samt at facilitere fællesskaber i og omkring boligerne.

Periode: 2021-2024
Finansieret af: Bikubenfonden
Samarbejdspartner: Hjem til alle Alliancen og Bikubenfonden
SUS' rolle: SUS giver løbende sparring og indsamler viden om det fællesskabende arbejde og de indsatser som de seks kommuner udvikler. Blandt andet ved at facilitere et erfaringsnetværk på tværs af fællesskabsværterne samt andre medarbejdere som er involveret i det fællesskabende arbejde.

Vores folk på projektet

Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  

Andre relevante projekter